تماس ۴۰ هزار شهروند با مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ / افزایش ۷۱ درصدی تماس ...

تماس ۴۰ هزار شهروند با مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ / افزایش ۷۱ درصدی تماس ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات