مناطق کویری همچنان در تیررس زمین خواران

مناطق کویری همچنان در تیررس زمین خواران

آبان ماه امسال بیشترین تعداد تعرض به زمینهای دولتی به ترتیب در جنوب کرمان، بوشهر و ایرانشهر اتفاق افتاده و از نظر مساحت نیز استانهای تهران، فارس و لرستان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات