اراضی مازندران در تیررس سوداگران است

معاون حفظ کاربری مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در این زمینه مراکز جهاد کشاورزی، دهستان‌ها، ماموران گشت حفاظت از اراضی کشاورزی زیرنظریگان حفاظت امور استان نسبت به تشدید پایش اراضی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اخذ دستورات قضایی در راستای اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام کرده و اقدامات موثری را با حمایت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان و استانداری مازندران به عمل آوردند که خوشبختانه منجر به کنترل روند بحرانی تغییر کاربری در طول یک سال اخیر شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات