برخورد با متخلفان خاک و نخاله ساختمانی، بیشترین خواسته شهروندان

برخورد با متخلفان خاک و نخاله ساختمانی، بیشترین خواسته شهروندان

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ بررسی‌های سامانه در طول هفت ماه سال جاری مشخص می کند که ساکنان منطقه سه شهرداری قزوین، برخورد با افراد متخلف که خاک و نخاله ساختمانی را رها می‌کنند،  یکی از مهمترین مشکلات منطقه خود در حوزه شهری می‌دانند.

بنابر این داده آماری، در بازه زمانی یاد شده، تعداد یک هزار و 16پیام مرتبط با حوزه اجراییات شهرداری قزوین بوده است.

براساس این گزارش، تخلف رها کردن خاک و نخاله با 151 مورد و سد معبر وانت بارهای میوه فروش با 150 مورد، بیشترین پیام را در حوزه اجراییات منطقه  سه  شهرداری داشته‌اند.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات