شهردار خرمشهر از آمادگى ٢٠ گروه خدماتى در راستاى مقابله با آبگرفتگى هاى معابر خبر داد

شهردار خرمشهر از آمادگى ٢٠ گروه خدماتى در راستاى مقابله با آبگرفتگى هاى معابر خبر داد

شهردار خرمشهر از آمادگى ٢٠ گروه خدماتى در راستاى مقابله با آبگرفتگى هاى معابر خبر داد

منصور علوانى شهردار خرمشهر ....

شنبه ٨ آذر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات