500 میلیارد تومان بودجه، نیاز هر ساله وزارت نیرو برای مدیریت...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای اردبیل

شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات