فضاآرایی و تجهیز و بهسازی گرمخانه منطقه ۴

فضاآرایی و تجهیز و بهسازی گرمخانه منطقه ۴

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات