ببینید/ جزئیات اجرای طرح حافظان سلامت با پشتیبانی شهرداری مبارکه

ببینید/ جزئیات اجرای طرح حافظان سلامت با پشتیبانی شهرداری مبارکه

/ تجهیز و راه اندازی قرارگاه مرکزی / حضور تیم های آموزشی و غربالگری و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات