با دستور شهردار تهران انجام خواهد شد؛ برترین ساختمان‌های تهران معرفی می‌شوند

به گفته صالحی و براساس دستورالعمل تدوین‌شده، در نهایت امتیازات نقدی و غیرنقدی مانند تخفیف در عوارض شامل حال ساختمان‌های منتخب شده و پلاک فلزی مخصوص ساختمان برتر، روی نمای این ساختمان‌ها نصب خواهد شد. همچنین امتیازات نقدی و غیرنقدی مانند تخفیف در عوارض شامل حال ساختمان‌های منتخب شده و پلاک فلزی مخصوص ساختمان برتر، روی نمای این ساختمان‌ها نصب خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات