نقص فنی موجب فرود اضطراری پرواز تهران-کرمان در اصفهان شد

نقص فنی موجب فرود اضطراری پرواز تهران-کرمان در اصفهان شد

اصفهان اصفهان - ایرنا - مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: پرواز شماره ۱۰۵۳ شرکت هواپیمایی ماهان به علت نقص فنی در اصفهان بر زمین نشست.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات