بودجه مسکنی ۵.۵ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰

بودجه مسکنی ۵.۵ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰

بر اساس بند ب تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده دولت می‌تواند از محل فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاه‌های مربوطه وزارت راه و شهرسازی پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح‌های مسکنی را اختصاص دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات