اعتبارات حمل و نقل ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

اعتبارات حمل و نقل ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برآورد شده برای فصل حمل و نقل حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان نسبت به امسال افزایش پیدا خواهد کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات