عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۰ گران نشد

عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۰ گران نشد

طبق جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ عواض خروج برای هرنفر از کشور ۲۶۴ هزار تومان است که این عدد تغییری نسبت به بودجه سال ۹۹ نکرده است البته این رقم برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر تا صد در صد افزایش خواهد یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات