وزیر بهداشت از مدیریت شهری مشهد قدردانی کرد

وزیر بهداشت از مدیریت شهری مشهد قدردانی کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات