کارخانه سیمان کیاسر همچنان در بحران

پیگیری رسمی برای رفع مشکل رو به پایان بودن ذخایر معدنی کارخانه سیمان کیاسر مهر ماه امسال در نشست مدیرعامل این کارخانه با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران شروع شد. در این خبر کوتاه که توضیحی در باره هیچ یک از مشکلات ندارد، آمده است: در این جلسه پس از ارایه گزارش عملکرد ۶ ماهه ابتدای سال توسط مدیرعامل این واحد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری دستورات لازم را جهت رفع مسایل و مشکلات شرکت سیمان کیاسر صادر کردند. اظهارات مسئولان استان هم در این نشست که بر ضرورت حل مشکل کمبود ذخایر معدنی تاکید داشتند، بر این نکته صحه گذاشت که مطالعات و جانمایی این کارخانه مهم از ابتدا کارشناسی نبوده و بدون در نظر گرفتن شرایط اکتشاف در عرصه‌های ملی طبیعی و همچنین مقولات زیست محیطی صورت گرفت. استاندار مازندران در جلسه شورای معادن استان که بتازگی برگزار شد، مطالعات غیر کارشناسی و ناقص در اجرای طرح‌های ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات