کاهش ۱۵ درصدی جابجایی مسافر از طریق پایانه ها طی ۱۰ روز گذشته /  ...

کاهش ۱۵ درصدی جابجایی مسافر از طریق پایانه ها طی ۱۰ روز گذشته / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات