تداوم گرانی ها در بازار مسکن همدان

بازار مسکن همچنان به حال خود رهاشده و اجرای طرح‌هایی چون کاهش تعرفه بنگاه‌داران نیز نتوانسته دردی از مردم دوا کند درحالی‌که بازار مسکن نزدیک به یک سال است منتظر اقدامی برای فعال شدن و خروج از رکود و گرانی است. اوضاع گرانی و رکود در بازار مسکن به‌گونه‌ای شده است که گویی دیگر امیدی به بهبود این وضعیت نیست و حتی پخش اخبار و گزارش‌ها از گرانی مسکن و گلایه و شکایت مردم از این وضعیت نیز راه به‌جایی نبرده و اجاره‌بها به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. در حالی بازار مسکن این روزها به دنبال مرهمی بر زخم گرانی و رکود می‌گردد که مجلس و دولت طرح‌هایی ارائه داده‌اند که هیچ تاثیری بر کاهش تورم در بازار مسکن ندارد؛ کاهش بیش از ۵۰ درصدی تعرفه بنگاه‌داران که قرار بود باعث کاهش قیمت مسکن شود راه به‌جایی نبرده و نتوانسته از عهده گرانی بربیاید و طرح اقدام ملی مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات