بسته نجات از ابررکود مسکن

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به دو الگوی موفق داخلی و خارجی در تامین کمک هزینه خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها ومتقاضیان مصرفی نشان می‌دهد در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن در ابررکود معاملاتی به سر می‌برد می‌توان با استفاده از اهرم تسهیلات شرایط را از ابررکود به وضعیت بهبود نسبی تغییر داد. این تسهیلات را می‌توان در گام اول به‌عنوان اهرم خروج بازار معاملات ملک از ابررکود به واسطه تقویت قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی و در گام‌های بعدی به‌عنوان وام مسکن رونق‌ساز معرفی کرد. به خصوص آنکه نتایج بسیاری از اظهار‌نظرها و مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد هم‌اکنون وضعیت اقتصادی خانوارها و قیمت مسکن به گونه‌ای است که امیدواری برای خانه‌دار شدن گروه قابل توجهی از خانه‌اولی‌ها بسیار بعید است و از این ناحیه مشخص نیست که بازار مسکن چه زمانی از ابررکود خارج خواهد شد؟ در صورت تامین این تسهیلات و پرداخت آن به خانه‌اولی‌ها می‌توان بازار ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات