متوسط مدت ریاست رئیس دانشگاه‌ها؛ آمریکا ۱۰ سال، ایران ۲٫۵ سال

متوسط مدت ریاست رئیس دانشگاه‌ها؛ آمریکا ۱۰ سال، ایران ۲٫۵ سال

متوسط تغییر رئیس در دانشگاه‌های دولتی تهران حدود ۲٫۵ سال و در دانشگاه‌های آمریکا ۱۰ سال است.www.Bananews.ir

دانشگاه استانفورد آمریکا در طی ۱۲۵ سال فعالیت خود تاکنون ۱۱ رئیس، دانشگاه هاروراد آمریکا در طی ۳۷۵ سال فعالیت خود ۲۸ رئیس و دانشگاه MIT آمریکا درطی ۱۵۰ سال فعالیت خود ۱۸ رئیس داشته است.

دانشگاه کرنل آمریکا نیز با سابقه فعالیت ۱۴۶ ساله ۱۲ نفر را در مسند ریاست خود دیده و دانشگاه امپریال لندن انگلیس سابقه فعالیت ۱۰۴ ساله با ۱۴ رئیس، دانشگاه میشیگان سابقه فعالیت ۱۹۴ ساله با ۱۹ رئیس، دانشگاه فلوریدا با سابقه فعالیت ۱۶۰ ساله با ۱۵ رئیس، دانشگاه مینه سوتا با سابقه فعالیت ۱۶۰ ساله با ۱۴ رئیس و دانشگاه آلبرتا با سابقه فعالیت ۱۰۳ ساله با ۱۳ رئیس را دارد.

اما در مقابل دانشگاه تهران در طی فعالیت ۷۵ ساله خود تاکنون ۳۱ رئیس، دانشگاه صنعتی شریف در طی فعالیت ۴۴ ساله خود ۱۳ رئیس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طی ۵۳ سال فعالیت خود ۲۱ رئیس، دانشگاه علم و صنعت در طی ۳۱ سال فعالیت خود ۱۶ رئیس و دانشگاه شهید بهشتی در طی ۴۰ سال فعالیت خود ۱۶ رئیس را تجربه کرده‌ است.

این موضوع نشان می‌دهد که متوسط دوام یک رئیس در دانشگاه‌های دولتی تهران ۲٫۵ سال است و این در حالی است که هر رئیس به طور متوسط ۱۰ سال در دانشگاه‌های آمریکایی بر مسند ریاست می‌نشیند.

 

منبع:فارس

    نظرات