نتایج انتخابات هیأت رییسه نظام مهندسی قزوین

نتایج انتخابات هیأت رییسه نظام مهندسی قزوین


انتخابات سال سوم فعالیت هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان, براساس ماده ۱۴ قانون و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین مشخص شدند.

پس از اتمام دوره یک ساله هیات رئیسه این سازمان؛ جلسه هیأت مدیره با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان برگزار شد.

در این انتخابات داخلی، مهندس سيد كاظم مجابي به عنوان رییس سازمان، مهندس عباس وثيق نيا به عنوان نایب ریيس اول و مهندس علي ارباب به عنوان نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  انتخاب شدند.

مهندس سيد پرويز حسيني به سمت دبير و مهندس يداله كاظمي نیز به سمت خزانه دار سازمان انتخاب شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات