نتایج انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی


نتایج انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با دستور کار تعیین هیات رئیسه برگزار شد.

برهمین اساس، مهندس نوری کوپایی به عنوان رئیس، مهندس قزوینی پور به عنوان نایب رئیس و مهندس اسدی به عنوان دبیر گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین تعرفه خدمات مهندسی در درشته های مختلف از جمله رشته تاسیسات مکانیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این رابطه مقرر شد در جلسه آتی گروه تخصصی مکانیک نماینده شرکت شهریگ برای بحث، بررسی و اصلاح تعرفه خدمات مهندسی این رشته دعوت شوند.

موضوع تعرفه گاز G4 هم در جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت که در این مورد با توجه به زمان جلسه، مقرر شد تصمیمات در جلسات آتی گرفته شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات