تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن

تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن

تمدید مهلت نام نویسی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن تا پایان روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰

اعطای تسهیلات بانک مسکن

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات