آموزش دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى رشته معماری توسط دکتر نصر

آموزش دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى رشته معماری توسط دکتر نصر


وبينار آموزشى دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى رشته معماری توسط دکتر طاهره نصر ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، وبينار آموزشى دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى رشته معماری توسط خانم دکتر طاهره نصر, عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان صبح جمعه در سامانه آموزش مجازى سازمان نظام مهندسى با موفقيت برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات