اطلاعیه کمیسیون تخصصی برق

اطلاعیه کمیسیون تخصصی برق

اطلاعیه مهم

بنا به پیشنهاد کمیسیون تخصصی برق و تصویب هیات مدیره مقرر گردید تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نقشه­ ها و جزئیات اجرایی همبندی اصلی اسکلت ساختمان با مهر و امضاء  طراح پروژه ملاک عمل ناظر مربوطه قرار گیرد.

توجه:

۱- در صورتیکه با توجه به نظر ناظر مربوطه مطابق مبحث۱۳ مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل همبندی اصلی، اشکالات یا نواقصی در نقشه­ های و جزئیات اجرایی ارائه شده وجود داشته باشد، طراح مکلف به بررسی و در صورت لزوم اصلاح خواهد بود.

۲- در زمان ارائه نقشه­ های تاسیسات برقی به سازمان، کنترل­ کنندگان نیز نقشه­ های فوق را مورد بررسی قرار می­دهند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات