پیگیری تماس های شهروندان با سامانه ارتباط مردمی 137تا حصول نتیجه

پیگیری تماس های شهروندان با سامانه ارتباط مردمی 137تا حصول نتیجه

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری مرکز مازندران ضمن بازدید از سامانه ارتباط مردمی 137  ، پاسخگوی تماس های شهروندان نیز بود.

سرپرست شهرداری ساری در این بازدید ضمن تاکید بر انعکاس به هنگام و سریع مطالبات شهروندان از طریق سامانه ارتباط مردمی 137 به شهرداری های مناطق، گفت: این سامانه باید پیگیری و رسیدگی به این تماس ها را تا حصول نتیجه انجام دهد.

وی افزود: شتاب بیشتر به فعالیت های سامانه 137، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد.

مرادی ادامه داد:گزارشات هفتگی از عملکرد سامانه ارتباط مردمی 137 به دفتر شهردار ارائه شود .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات