ابلاغیه دولت برای حفاظت از بافت‌های تاریخی

این شورا، در راستای اجرای ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی، موضوع «تهیه طرح‌های ویژه محدوده‌های تاریخی‌فرهنگی توسط وزارت راه و شهرسازی و بنیاد‌مسکن ظرف مدت پنج سال» و ضرورت تسریع تکلیف نحوه اقدام در محدوده‌های تاریخی و حل مشکلات ساکنان، چارچوب شرح خدمات پیشنهادی مشترک ارائه‌شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت راه و شهرسازی، به منظور طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی را با توجه به مفاد بند ح ماده یک و ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی و صورت‌جلسه مورخ ۱۵‌/۷/‌۹۹ کمیته فنی شماره سه شورای‌عالی بررسی و ضمن تایید چارچوب شرح خدمات ارائه‌شده مقرر کرد تا طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء، وفق موارد تصریح شده در قانون، با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی‌فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و سایر حقوق قانونی و شرعی، با توجه به ویژگی، ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات