مدیریت شهری برای تعامل با...

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری به همراه سید علیرضا رسولی رییس سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری در شهر گردی شهربین، مشکلات موجود از مجموعه امیر چخماق تا مسجد جامع را مورد بررسی قرار دادند.

جعفرامین مقدم تأکید کرد: " شهر را هوشمندانه قدم زدن "برای رسیدگی به مشکلات شهر و تعامل بیشتر با شهروندان در برنامه ریزی مدیران شهری، باید مورد توجه قرا گیرد.

در این بازدید موارد مختلفی از قبیل ساماندهی و جداره سازی اطراف مجموعه امیرچخماق، ساماندهی پیاده روها، تابلوهای معابر و فضای سبز و همچنین نورپردازی اماکن موجود از قبیل تکیه امیرچخماق، بادگیر و برج ساعت مورد بررسی قرار گرفت و مقررشد تا پایان سال اقداماتی برای رفع بسیاری از آنها انجام شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات