یکی از بخش های فعال وزارت راه و شهرسازی در اجرای طر‌ح‌های عمرانی دولت ساخت بیمارستان است/ تحویل ۱۳ بیمارستان با بیش از ۱۱۰۰ تخت در دوران کرونا/ تحویل ۶۴ بیمارستان در دولت یازدهم و دوازدهم و در دست اجرا بودن حداقل ۳۰ بیمارستان دیگر/ تغییر مفروضات و اقتضائات کشور باعث تغییر زمان تحویل بیمارستان‌های ساخته شده می‌شود

یکی از بخش های فعال وزارت راه و شهرسازی در اجرای طر‌ح‌های عمرانی دولت ساخت بیمارستان است/ تحویل ۱۳ بیمارستان با بیش از ۱۱۰۰ تخت در دوران کرونا/ تحویل ۶۴ بیمارستان در دولت یازدهم و دوازدهم و در دست اجرا بودن حداقل ۳۰ بیمارستان دیگر/ تغییر مفروضات و اقتضائات کشور باعث تغییر زمان تحویل بیمارستان‌های ساخته شده می‌شود

اسلامی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که شرایط بهداشت و درمان کشور هم اکنون متاثر از کرونا مفروضات و الزاماتی که داشته تغییر کرده و این یک مساله طبیعی است. به همین واسطه به همه دستگاه‌های اجرایی تاکیید داشته‌ایم که در این زمینه حتما خواسته‌های وزارت بهداشت در هر استان لحاظ و بیمارستان‌ها براساس آخرین خواسته‌های آن‌ها تحویل داده شود و طبیعی است که این مساله کمی زمان تحویل بیمارستان‌ها را بیشتر کند. به عنوان مثال در طرح اولیه بیمارستان ۳۲ تختخوابی قرار است تحویل داده شود اما به واسطه شرایط این بیمارستان باید به ۶۴ تختخوابی تبدیل شود یا وزارت بهداشت خواستار فضای ایزوله برای کرونا می‌شود که همه این مسائل زمان تحویل را تغییر می‌دهد. وزیر راه و شهرسازی درمورد سوالی درخصوص نیاز استان سمنان به هواشناسی کشاورزی و توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه در آن اظهار داشت: هواشناسی کشور یکی از محورهای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات