هرگونه پروژه توسعه ای باید بر اساس اهداف آمایش سرزمین باشد

هرگونه پروژه توسعه ای باید بر اساس اهداف آمایش سرزمین باشد

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در این نشست که با حضور مجازی نمایندگان آب منطقه ای استان و نیروگاه مشهد و نیز مشاوران دو طرح یاد شده برگزار شد اظهار داشت: سیاست کلان محیط زیست در خصوص اجرای هر گونه پروژه توسعه ای، همسویی با اهداف آمایش سرزمین و به عبارتی بهره برداری پایدار و بهینه از استعداد های انسانی و محیطی و توجه به برقراری توازن و تعادل در منطقه براساس توان اکولوژیک است و بنابراین در فعالیت های توسعه ای در خصوص انتقال آب لازم است تمامی جوانب و اثرات زیست محیطی احتمالی بر پوشش گیاهی و جانوری ،منابع آبی و خاک در منطقه بزنگان که یکی از سه اثر طبیعی ملی استان است مطالعه و بررسی شود.


تورج همتی ضمن اشاره به پیش بینی افزایش جمعیت در منطقه، مباحث اکوهیدرولوژی و ژئو هیدرولوژی را نیازمند مطالعات بیشتری دانست و ضمن اشاره به اینکه اجرای این طرح نباید برکارکرد طبیعی دریاچه بزنگان تاثیرگذار باشد گفت:ارائه یک طرح اجرایی مشخص و پیشگیرانه برای ماندگاری و احیاء این اثر طبیعی ملی و کاهش تنش های اجتماعی مبدا با بهره گیری از نظرات متخصصان حوزه آب ضروری است و تائید این طرح پس از رفع ابهامات زیست محیطی، در گرو دریافت تائیدیه از دبیرخانه دائمی شورای همیاران آب استان خواهد بود.

این مقام مسئول همچنین درخصوص مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح بهسازی و ارتقاء نیروگاه مشهداظهار داشت:ارتقاء راندمان تولید در نیروگاه با توجه به تکنولوژی بسیار فرسوده آن یک ضرورت است و از آنجا که همچنان در موضوع راندمان انرژی با استانداردهای جهانی فاصله بسیار داریم، طرح بهسازی و ارتقاء فن آوری نیروگاه علاوه بر افزایش تولید به کاهش مصرف سوخت و آب نیز منجر خواهد شد و این یک امتیاز مثبت برای این پروژه خواهد بود.


مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، عدم استفاده صحیح از فیلتراسیون و سامانه های مرتبط از سوی واحدهای عظیم صنعتی را مسبب عمده در آلودگی های زیست محیطی عنوان کرد و افزود: دراین پروژه کاهش سهم آلایندگی و بهبود شرایط زیست محیطی منطقه مورد انتظار است و درادامه بر بررسی دقیق مطالعات تکمیلی و ارائه شده مشاوران این طرح،  از سوی کارشناسان حفاظت محیط زیست تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات