پروژه‌های متعدد زیرساختی در بافت تاریخی تبریز در حال اجراست

پروژه‌های متعدد زیرساختی در بافت تاریخی تبریز در حال اجراست

به گزارش شهریار، در این بازدید علی مدبر شهردار منطقه ۸،  ضمن ارزشمند خواندن پروژه های در دست اجرای منطقه ۸، اجرا و تکمیل این پروژه ها را نوید بخش حل مشکلات زیر ساختی و هویت بخشی به بافت تاریخی شهر دانست.

در این بازدید، شهردار منطقه ۸ پیشرفت پروژه ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: طی ماه های اخیر پروژه های متعدد عمرانی توسط شهرداری منطقه ۸ آغاز شده است که با جدیت تا تکمیل آنها ادامه خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات