بلوار ایران زمین توسط شهرداری خرمشهر لکه گیری آسفالت شد

بلوار ایران زمین توسط شهرداری خرمشهر لکه گیری آسفالت شد

بلوار ایران زمین توسط شهرداری خرمشهر لکه گیری آسفالت شد

بلوار ایران زمین از پل شهید جهان آرا ......

پنج شنبه ٢٥ دی ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات