دویست نخل ثمرده در پارک کوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

دویست نخل ثمرده در پارک کوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

دویست نخل ثمرده در پارک کوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

دویست نخل ثمرده در پارک کوی بهروز ....

يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات