لزوم سیاست گذاری صحیح در...

در چهارمین نشست بررسی و اصلاح دفترچه پیمان واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی بر لزوم سیاست گذاری صحیح در حوزه رفع تخلفات شهری تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد - جعفر امین مقدم در چهارمین نشست بررسی مفاد دفترچه پیمان درخصوص واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی با بیان این مطلب که سد معبر همواره برای شهر معضل اجتماعی به همراه داشته و از نظر عرف و شرع کاری ناپسند است،گفت: یکی از وظایف مهم شهرداری در بحث مدیریت شهری مربوط به اجرائیات و رفع تخلفات شهری است که به عنوان نماد اقتدار شهرداری به حساب می آید و باید با سیاست گذاری صحیح و فعالیت درست در این حوزه مانع تضییع حقوق شهر و شهروندی توسط یک عده خاص شد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد ادامه داد: با توجه به تجربه واگذاری اجراییات در سال گذشته به بخش خصوصی، این اتفاق مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی اصلاحات و تغییرات در مفاد پیمان با نظر مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری و معاونین خدمات مناطق در آنها لحاظ گردید.

در این نشست مفاد دفترچه پیمان واگذاری امور اجرائیات با توجه به ارائه گزارشات امرالله سیف الدینی مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات بررسی گردید و موارد مربوط به جدول جرائم تصمیم سازی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات