حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با دریافتی کارکنان دولت هماهنگ خواهد ...

حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با دریافتی کارکنان دولت هماهنگ خواهد ...

حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با دریافتی کارکنان دولت هماهنگ خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه کارکنان شهرداری ها تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و در حال حاضر مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان کمتر از کارکنان دولت است که مشمول قانون خدمات کشوری هستند، این موضوع، علاوه بر تبعیض بین کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی، به دلیل شرایط دشوار کاری کارکنان شهرداری ها، در معیشت آن ها نیز تاثیر گذاشته است.
وی افزود: در همین راستا امید داریم در صورت تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با دریافتی کارکنان دولت هماهنگ شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: به دلیل اینکه حقوق و مزایای کارکنان شهرداری از محل اعتبار هر شهرداری تامین و پرداخت می شود، بنابراین تصویب پیشنهاد مذکور توسط نمایندگان، هیچگونه تاثیری بر بودجه کشور و یا تحمیل منابع جدید بر بودجه دولت نخواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات