راه آهن افغانستان در حال جوان سازی است

راه آهن افغانستان در حال جوان سازی است

لیوال گفت: راه آهن کشور افغانستان به تازگی راه اندازی نشده بلکه یک قدمت ۱۰۰ ساله دارد که در حال جوان سازی است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات