نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی

نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی


نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی با دستور کار تعیین هیات رئیسه برگزار شد.

برهمین اساس، دکتر عباس وثیق نیا به عنوان رئیس، مهندس علی اکبر نبی ئی به عنوان نایب رئیس و مهندس مسعود مصفا به عنوان دبیر کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای مرکزی انتخاب شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات