مهندس قاسمیان رئیس نظام مهندسی گیلان باقی ماند

مهندس قاسمیان رئیس نظام مهندسی گیلان باقی ماند


انتخابات اعضای هيات رئيسه سال سوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گيلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، جلسه هیات مدیره برای انتخاب هیات رئیسه سال سوم هیات مدیره دوره هشتم برگزار و با کسب اکثریت آراء به عنوان هیات رئیسه جدید سازمان انتخاب شدند.

برهمین اساس، مهندس عبدالرضا قاسميان به عنوان رئیس سازمان، مهندس فرشيد رجبي به عنوان نائب رئیس اول، دکتر سيد مسعود موسوي به عنوان نائب رئیس دوم و مهندس مجتبي نصر به عنوان دبیر سازمان انتخاب شدند.

همچنین با پيشنهاد اعضاي هيات رئيسه و تصويب هيات مديره سازمان، مهندس سعيد بدوي به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات