شرکت‌های ترک در اولویت بازسازی جمهوری آذربایجان

شرکت‌های ترک در اولویت بازسازی جمهوری آذربایجان

شرکت‌های ترک تاکنون ۱۶ میلیارد دلار پروژه عمرانی در جمهوری آذربایجان اجرا کرده اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات