فاز اجرایی پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین در دستور کار قرار گرفت

فاز اجرایی پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین در دستور کار قرار گرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین با بررسی های کارشناسی و مراحل پیش آزمایش که به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل صورت گرفته است برای مراحل اجرایی در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ساری قرار گرفته است.

با برنامه ریزی تیم های عملیاتی و کارشناسی ،عملیات نقشه برداری این پروژه به اتمام رسیده است و با اتکا به توان و ظرفیت داخلی سازمان عمران احداث رفیوژ وسط در معبر مذکور به زودی اجرایی می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات