اطلاعیه آموزش

اطلاعیه آموزش

پیرو اطلاعیه شرکت در دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا مهندسانی که مشمول میگردند نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال آن به واحد آموزش اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات