شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها صادر می‌شود/۵۰ درصد ساختمان‌های تهران، برج هستند

شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها صادر می‌شود/۵۰ درصد ساختمان‌های تهران، برج هستند

خرم خبر داد: صدور شناسنامه فنی ملکی از سال گذشته آغاز شد، ولی بیشتر ساختمان‌ها هنوز شناسنامه فنی ملکی ندارند.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات