پروتکل‌های کرونایی زیر چرخ اتوبوس‌های بین‌شهری!

پروتکل‌های کرونایی زیر چرخ اتوبوس‌های بین‌شهری!

با وجود تاکید و هشدارهای بسیاری که مسئولان دستگاه‌های مختلف درباره رعایت شدن پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا می‌دهند، این ضوابط در بسیاری از اتوبوس‌های بین شهری از جمله دادن بسته‌های بهداشتی مانند ماسک به مسافران، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و غیره توسط شرکت‌های حمل‌و نقل و رانندگان رعایت نمی‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات