با ارائه گزارش بازرس قانونی در جلسه مجمع عمومی شرکت آبفای گیلان ، برای صورتهای مالی این شرکت و ارزیابی عملکرد مطلوب، صورتهای مالی 1398 تصویب شد.

با ارائه گزارش بازرس قانونی در جلسه مجمع عمومی شرکت آبفای گیلان ، برای صورتهای مالی این شرکت و ارزیابی عملکرد مطلوب، صورتهای مالی 1398 تصویب شد.


جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام آبفای گیلان برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 تشکیل شد

با ارائه گزارش بازرس قانونی در جلسه مجمع عمومی شرکت آبفای گیلان ، برای صورتهای مالی این شرکت و ارزیابی عملکرد مطلوب، صورتهای مالی 1398 تصویب شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت برای بررسی فعالیتهای هیأت مدیره و تصویب صورتهای مالی سال 1398 بصورت ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور بعنوان نماینده ریاست مجمع و حضور 100 درصدی نمایندگان سهام، اعضاء هیأت مدیره و معاونین آبفای گیلان در محل ستاد این شرکت برگزار شد .

در ابتدای جلسه سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان گزارشی از فعالیت هیأت مدیره و روند اجرای پروژه های این شرکت در سال مالی منتهی به 1398 ارائه نمود و اهم مواردی که در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال 1398 بود .

گفتنی است صورتهای مالی سال 1398شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و در تمامی شاخص ها طبق استانداردهای حسابداری با ارائه گزارش بازرس قانونی وضعیت شرکت آبفای گیلان مطلوب ارزیابی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات