خانه‌هایی بر بنیاد باد

خانه‌هایی بر بنیاد باد

تهران تهران-ایرنا- نیمی از بافت مسکونی روستاهای استان تهران فرسوده است و ساکنان آنها در سرپناهایی سست و ناایمن روزگار می‌گذرانند که با یک طوفان کاشانه آنها برسرشان آوار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات