ضرورت تبدیل مزیت جغرافیایی ترانزیت ایران به مزیت رقابتی/ رقابت‌های ترانزیتی در منطقه در سطح هشدار/ چهار فاکتور جهت ارتقای ترانزیت؛ زمان، هزینه، خدمات و امنیت

ضرورت تبدیل مزیت جغرافیایی ترانزیت ایران به مزیت رقابتی/ رقابت‌های ترانزیتی در منطقه در سطح هشدار/ چهار فاکتور جهت ارتقای ترانزیت؛ زمان، هزینه، خدمات و امنیت

با اشاره به نگرانی‌های اخیر مردم در شبکه‌های مجازی، به دلیل تلاش کشورهای چین و ترکیه و دیگر همسایگان مبنی بر ایجاد مسیر ترکیبی ترانزیتی موازی با ایران، اظهار کرد: اینکه به تازگی عموم مردم کشورمان به ترانزیت به عنوان یک دغدغه مشخص توجه می‌کنند و آن را پیگیری می‌نمایند، نشانه بسیار خوبی است و باید از آن استقبال کرد. مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: صرف‌نظر از استقبال عموم مردم نسبت به موضوع ترانزیت، حال باید دید که چه اتفاقی در ورای مرزهای ایران افتاده است و آیا این اتفاقات که در اطراف کشورمان روی می‌دهد، جنبه تهدید دارند یا خیر؟ من به این اتفاقات هشدار می‌گویم؛ چون این رویدادها با تهدید که معنای ترس را تداعی می‌کنند، فرق دارند. مدیرکل تجاری‌سازی وتشکل‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: به خاطر داشته باشیم که همواره کشورها به دنبال منافع خودشان هستند و بنابراین ضروری است که ما ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات