رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبر داد: بیمه واحدهای مسکونی اجباری می شود

سلیمانی گفت: بیمه حوادث طبیعی مثل بیمه شخص ثالث الزامی است و همه واحدهای مسکونی باید تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات