دسته‌بندی تقاضا در بازار مسکن

وی با بیان اینکه در طرح ارائه شده از سوی نماینده‌ها تشکیل صندوق ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته و این اقدام به دلیل جذب همه منابع بخش مسکن فرآیند تسهیلات‌دهی از جمله پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به متقاضیان را تسهیل می‌کند، افزود: این اقدام نوعی سیاست مکمل محسوب می‌شود که از طریق آن می‌توان زمینه پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و تامین یارانه سود برای این تسهیلات را در دستور کار قرار داد. وی همچنین با اشاره به اینکه حمایت از سمت تقاضای مسکن از طریق این نسخه مکمل از یکسو و همچنین فراهم کردن امکان و الزام انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریداران و متقاضیان، همزمان با سیاست حمایت از سمت عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفته است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: استفاده از اهرم‌های مالیاتی و همچنین توجه به افزایش قدرت خرید متقاضیان دو رکن اصلی و مهم در رونق‌بخشی به بازار مسکن به خصوص در شرایط فعلی است ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات