افزایش تقاضا برای سفرهای ریلی به دلیل محدودیت ترددهای بین‌شهری/ ستاد مبارزه با کرونا با حذف فاصله‌گذاری اجتماعی در قطار موافقت نکرد

افزایش تقاضا برای سفرهای ریلی به دلیل محدودیت ترددهای بین‌شهری/ ستاد مبارزه با کرونا با حذف فاصله‌گذاری اجتماعی در قطار موافقت نکرد

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش تقاضا برای سفر با قطار بحث کنترل ورودی شهرها است که عامل موثری در این افزایش تقاضاهای اخیر بوده اما به هر حال همانطور که گفته شد با افزایش تعداد مسافر پروتکل‌ها تغییر نکرد. وی درباره دلیل افزایش تقاضا اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش تقاضا برای سفر با قطار بحث کنترل ورودی شهرها است که عامل موثری در این افزایش تقاضاهای اخیر بوده اما به هر حال همانطور که گفته شد با افزایش تعداد مسافر پروتکل‌ها تغییر نکرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات