وزير نيرو خبر داد؛ بهره برداري از 4800 ميليارد تومان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، «رضا اردكانيان» روز سه شنبه در آئين بهره برداري از 23 پروژه صنعت آب و برق با اعتبار 686 ميليارد تومان در استان هاي قم، اصفهان، زنجان و سمنان در سي و هشتمين هفته از پويش #هرهفتهالفب_ايران اظهار داشت: در خراسان شمالي، واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي به ظرفيت 160 مگاوات به بهره برداري مي رسد.

وي همچنين اضافه كرد: سد مخزني «رمش» در نزدكي سنندج و شبكه آبياري و زهكشي آن به وسعت 560 هكتار، آب اندازي به شبكه «گاران» به وسعت 4600 هكتار، تصفيه خانه آب سقز و آبرساني به اين شهر و تصفيه خانه فاضلاب شهر كامياران از مجموعه طرح هايي است كه در استان مهم مرزي كردستان افتتاح خواهد شد و اين حسن تصادفي است كه در دهه فجر، مردم اين استان مرزي ما از اين طرح ها بهره مند خواهند شد.
اردكانيان گفت: فقط در بخش شبكه هاي آبياري و زهكشي كه افتتاح مي شود نزديك به 10 هزار نفر مشغول به كار خواهند شد؛ يعني اشتغالزايي اين شبكه ها و فعال شدن طرح هاي توسعه منابع آب و خاك در اين منطقه چنين ظرفيت قابل ملاحظه اي را به شغل پايدار خواهد رساند كه قطعا در توسعه روابط تجاري با كشور همسايه هم نقش و اثر قابل ملاحظه اي خواهد شد.
وي افزود: تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب از نمونه هاي حركت سالم و رو به جلوي طرح هاي توسعه و عمران كشور است. اين شاخص بسيار دلگرم كننده اي نه تنها در كشور كه در منطقه و سطح مناطق وسيعي از جهان كه مشغول اجراي اين طرح ها هستند، به شمار مي آيد.
اردكانيان گفت: در موضوع تصفيه خانه فاضلاب، جمع آوري و تصفيه آن و استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده يكي از شاخصه هاي توسعه يافتگي جامعه در بهداشت عمومي و استفاده صحيح از آب است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: با احتساب پروژه هاي امروز، جمع پروژه هاي افتتاح شده سال 99 به 212 پروژه رسيد و تا 250 پروژه، 38 پروژه باقي مانده كه طبق برنامه تا پايان سال هفته به هفته در مدار بهره برداري قرار خواهند گرفت.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات