بررسی پیشنهاد وزارت راه در هیات دولت

ولی از آنجایی که ستاد وزارت راه و شهرسازی وظیفه پشتیبانی و نظارت واحدهای استانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه را بر عهده دارد و با تفویض اختیارات به ادارات کل مذکور، فعالیت واحدهای ستادی این وزارت نیز تحت تاثیر اقدامات ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و وظایف اجرایی دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد؛ لذا به زعم این وزارت لازم است بخشی از اعتبارات موصوف در ستاد وزارت خانه هزینه شود و یک درصد تعیین شده در اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز به علت گستردگی فعالیت‌های سازمان مذکور، همانند شرکت بازآفرینی شهری به میزان پنج درصد افزایش یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات